Lundin Norway AS søker lærling i automatiseringsfaget!

Publisert: 23.11.2018 av Tore Westgårdsrønningen E-post forfatter

Lundin Norway AS har etablert seg som det mest suksessrike leteselskapet på norsk kontinentalsokkel. Vi har gjort betydelige funn i Nordsjøen, med Edvard Grieg og Johan Sverdrup som de største. Vi er ledende i Barentshavet med funn på feltene Gohta og Alta. Også i årene fremover vil vi ha en ambisiøs letestrategi. Videre jobber selskapet med å modne prosjektene Luno II, Rolvsnes og Alta som mulige utbygginger. 

Vi startet produksjon fra Edvard Grieg-feltet i 2015, og siden oppstart har feltet hatt rekordhøy regularitet. Selskapet er i dag et fullt integrert oljeselskap. 

Vårt hovedkontor og driftssenter er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo og vi har et avdelingskontor i Harstad. Organisasjonen vår består av omkring 360 fast ansatte som alle deler de samme verdiene: åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. For mer informasjon om selskapet www.lundin-norway.no

 

 

For å bli automatikerlærling i Lundin må du ha fylt 18 år og ha gjennomført VG3 i automatisering i løpet av våren 2019. Læretiden er 18 måneder og gjennomføres ved vår installasjon i Nordsjøen, Edvard Grieg. Oppstart vil være i august 2019.

 
Arbeidsoppgaver:
 
Arbeidsoppgavene vil være i henhold til læreplan og vil blant annet bestå av vedlikehold, feilsøking og kontroll av elektroniske, elektriske, pneumatiske og hydrauliske måle-, styre- og reguleringssystemer. 
 
Alle oppgaver skal utføres med et særlig hensyn til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Personlige egenskaper: 
 
  • Du er målbevisst 
  • Du tar initiativ og ansvar 
  • Du liker å arbeide i et dynamisk kreativt miljø 
  • Du trives med å arbeide både selvstendig og i team 
  • Du har gode samarbeidsevner 
  • Bidra positivt til arbeidsmiljø og sikkerhet 

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 25.01.2019
Arbeidssted: Edvard Grieg plattform, Nordsjøen
 

Spørsmål om stillingen
Magne Kristiansen 

 

Driftsavdelingen har lisens- og operasjonelt ansvar for selskapets produserende felt. Avdelingen består av om lag 120 dedikerte ansatte – onshore og offshore.  

Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Driftssenteret er lokalisert sammen med hovedkontoret til Lundin Norway på Lysaker.