Ledig læreplass i Laboratoriefaget

Publisert: 04.04.2019 av Nina Tyskerud E-post forfatter

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner. Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

   

Om stillingen
Statens vegvesen i Oslo skal ta inn en lærling i laboratoriefaget for perioden 2019-2021 med oppstart høsten 2019.
Vi søker deg som er interessert i laboratoriefaget, og har lyst til å lære mer. 
Klikk her for å søke: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/168204/laerling-laboratoriefag
Hva skal du jobbe med?
Som lærling i Statens vegvesen får du være med på det daglige arbeidet på vårt laboratorie.
Her vil du få opplæring i analyser av løsmasser (leire, silt, sand, grus), steinmaterialer, asfalt og betong.
Det vil være variert arbeidsoppgaver som dekker målene i læreplanen.

Hvem er du?
Du er lærevillig, pliktoppfyllende og samarbeider godt med andre. Det er nødvendig med god muntlig og skriftlig
fremstillingsevne i norsk. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved utvelgelse av lærling.
Du må ha fullført Vg2-laboratoriefag innen oppstart av læreperioden.

Hva tilbyr vi?
Lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.
En fagansvarlig vil legge til rette for at du får lærerike arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø, samt ivareta deg på
en god måte.

Annet
Dersom dette høres interessant ut, mottar vi gjerne en søknad fra deg hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor
du ønsker læreplass hos oss. Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og relevante attester når du
sender inn søknad og CV.

Ønsker du mer informasjon om læreplassen, ta kontakt med Kari Østeraas på telefon 480 81 324.