Fortum Oslo Varme søker lærevillig og engasjert lærling i kjemiprosessfaget

Publisert: 07.02.2020 av Tore Westgårdsrønningen E-post forfatter

Fortum Oslo Varme AS (FOV) er et energiselskap som er en del av Fortumkonsernets
divisjon City Solutions. Fortum-konsernet er et internasjonalt
energiselskap med rundt 9000 ansatte i 10 land.


FOVs virksomhet bygger på fornybar energi og prinsippene i en sirkulær
økonomi. Vår virksomhet består av to hovedområder; håndtering og
forbrenning av utsortert restavfall samt produksjon, distribusjon og salg av
fjernvarme og kjøling. Vi eier og drifter moderne anlegg i hele vår verdikjede
som dekker betydelige deler av Oslo by. Det jobbes med store
utviklingsprosjekter som f.eks. CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud og neste
generasjons fjernvarme. FOV er en svært viktig bidragsyter til det grønne
skiftet i Norges største by.

 

Vi søker kandidater til læreplass hos oss i Fortum Oslo Varme AS (FOV). Vi ønsker deg som er nysgjerrig og
motivert til å lære, og som på den måten kan bidra til å løfte vår virksomhet videre. FOV er lokalisert i Oslo,
og vi er Norges største selskap innen fjernvarme og energigjenvinning. Som lærling hos oss vil du bli kjent
med et spennende selskap som har fokus på miljø!


Vi kan tilby en spennende læretid der du får en bred forståelse for det å jobbe i industri generelt og i
prosessindustri spesielt. Vi har et faglig godt opplegg hvor du vil få opplæring etter den
fastlagte læreplanen din. Vi har et meget godt støtteapparat rundt våre lærlinger, med både instruktør
som du jobber tett sammen med og en dedikert faglig ansvarlig. Du vil også jobbe sammen med erfarne
kolleger som vil bruke sin tid og kompetanse på å veilede deg. Du vil få mulighet til å jobbe med varierte
oppgaver og samarbeide med forskjellige mennesker og med ulike avdelinger i selskapet.

Sammen med søknaden er det fint om du også du beskriver hvem du er, og hvorfor du ønsker
lærlingplass hos oss! Du må også sende med følgende dokumenter:
- Kompetansebevis/karakterkort fra alle år på VGS inkludert oversikt over fravær
- Attester (hvis du har)


Søknadsfrist: 12.04.2020
Sted: Oslo
Stillingstittel: Lærling i
kjemiprosessfaget
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesf… Lærling
Stillinger: 1
Startdato: 17.08.2020
Sluttdato: 14.08.2022

 

Arbeidsoppgaver
Opplæring i Kjemiprosessfaget i henhold til fastlagt læreplan

Kvalifikasjoner
Gjennomgått og bestått videregående skole:
VG1 Teknikk og industriell produksjon (TPTIP1) eller VG1 Studiespesialisering (STUSP1)
VG2 Kjemiprosess (TPKJP2)

Personlige egenskaper
Interesse for faget
God HMS-forståelse og evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger
Du må vise initiativ og motivasjon til å lære

Vi tilbyr
Spennende, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver
Fagopplæring i et kompetent og godt arbeidsmiljø
Tett oppfølging gjennom hele læretiden
Teoretisk og praktisk erfaring som setter deg i stand til å gå opp til fagprøve etter endt læretid
Arbeid i skiftplan for lærlinger over 18 år
Lærlingelønn i henhold til tariffavtale

Arbeidssted er i Oslo i spennende og komplekse industrianlegg, og vi flytter inn i et helt nytt kontrollrom i
september 2020
For den rette kandidaten vil det også være muligheter for midlertidig eller fast stilling etter endt utdanning

 

 Skjermbilde16

Kontaktinformasjon:

Jon Ragnar Wilhelmsen
Ingeniør opplæring og kompetanse
94795092
Jon.Wilhelmsen@fortum.com

 

Ina Elstad Carlsson
HR-Rådgiver
92496818
ina.carlsson@fortum.com

 

Skjermbilde17